Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư HH2C Linh Đàm đang 12/8/2015

Sàn Hà Thành Cập nhật bảng báo giá danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 12/8/2015. Tiến độ đóng 20% giá trị căn hộ.

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2C- Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Mai 0977 092 920

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích Hướng BC Hướng Cửa Giá gốc Tiến độ Chênh lệch Giá bán Tổng số tiền
HH2C 3 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 190 17,94 1.368,37
HH2C 4 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 185 17,88 1.363,37
HH2C 5 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 195 18,52 1.412,65
HH2C 6 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 230 18,98 1.447,65
HH2C 7 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 210 18,72 1.427,65
HH2C 8 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 210 18,72 1.427,65
HH2C 10 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 220 18,85 1.437,65
HH2C 11 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 220 18,85 1.437,65
HH2C 12 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 210 18,72 1.427,65
HH2C 14 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 200 18,59 1.417,65
HH2C 15 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 185 18,39 1.402,65
HH2C 17 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 200 18,07 1.378,37
HH2C 18 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 220 18,33 1.398,37
HH2C 20 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 260 18,86 1.438,37
HH2C 21 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 240 18,08 1.379,09
HH2C 22 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 240 18,08 1.379,09
HH2C 25 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 190 17,43 1.329,09
HH2C 27 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 200 17,56 1.339,09
HH2C 28 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 230 17,95 1.369,09
HH2C 29 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 265 17,89 1.364,81
HH2C 30 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 230 17,44 1.329,81
HH2C 31 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 215 17,24 1.314,81
HH2C 32 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 190 16,91 1.289,81
HH2C 33 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 230 17,44 1.329,81
HH2C 34 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 180 16,78 1.279,81
HH2C 35 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 180 16,78 1.279,81
HH2C 36 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 210 16,66 1.270,53
HH2C 37 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 180 16,27 1.240,53
HH2C 38 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 190 16,40 1.250,53
HH2C 39 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 180 16,27 1.240,53
HH2C 40 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 160 16,00 1.220,53
                     
HH2C 2 4 69,33 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 170 17,45 1.209,95
HH2C 4 4 69,33 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 165 17,38 1.204,95
HH2C 8 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 190 18,33 1.229,12
HH2C 15 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 175 18,11 1.214,12
HH2C 20 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 185 17,76 1.190,60
HH2C 24 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 190 17,33 1.162,08
HH2C 26 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 185 17,26 1.157,08
HH2C 28 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 190 17,33 1.162,08
HH2C 30 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 180 16,68 1.118,56
HH2C 34 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 175 16,61 1.113,56
HH2C 35 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 170 16,54 1.108,56
HH2C 36 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 175 16,11 1.080,04
HH2C 37 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 150 15,74 1.055,04
HH2C 38 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 165 15,96 1.070,04
HH2C 39 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 150 15,74 1.055,04
                     
HH2C 2 6 58,87 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 160 18,17 1.069,54
HH2C 3 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 17,29 1.132,80
HH2C 7 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 185 18,32 1.200,56
HH2C 27 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 185 17,32 1.135,04
HH2C 28 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 190 17,40 1.140,04
HH2C 29 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 190 16,90 1.107,28
HH2C 34 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 175 16,67 1.092,28
HH2C 35 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 195 16,98 1.112,28
HH2C 36 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 155 15,87 1.039,52
HH2C 37 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 145 15,71 1.029,52
HH2C 38 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 140 15,64 1.024,52
HH2C 40 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 110 15,18 994,52
HH2C pent 6 44,64 Tây Nam Đông Bắc 13 20% 175 16,92 755,32
                     
HH2C 3 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 17,29 1.132,80
HH2C 4 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 160 17,44 1.142,80
HH2C 5 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 175 18,17 1.190,56
HH2C 6 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 190 18,40 1.205,56
HH2C 7 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 180 18,25 1.195,56
HH2C 9 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 195 18,48 1.210,56
HH2C 14 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 185 18,32 1.200,56
HH2C 15 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 165 18,02 1.180,56
HH2C 19 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 185 17,82 1.167,80
HH2C 20 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 165 17,52 1.147,80
HH2C 28 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 170 17,09 1.120,04
HH2C 30 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 180 16,75 1.097,28
HH2C 32 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 170 16,59 1.087,28
HH2C 33 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 195 16,98 1.112,28
HH2C 36 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 155 15,87 1.039,52
HH2C 38 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 140 15,64 1.024,52
HH2C 39 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 140 15,64 1.024,52
HH2C Pent 8 44,64 Tây Nam Đông Bắc 13 20% 175 16,92 755,32
                     
HH2C 3 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 17,24 1.155,60
HH2C 4 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 166 17,48 1.171,60
HH2C 7 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 175 18,11 1.214,12
HH2C 11 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 190 18,33 1.229,12
HH2C 15 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 175 18,11 1.214,12
HH2C 16 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 190 18,33 1.229,12
HH2C 20 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 190 17,83 1.195,60
HH2C 26 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 185 17,26 1.157,08
HH2C 27 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 185 17,26 1.157,08
HH2C 29 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 180 16,68 1.118,56
HH2C 31 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 185 16,76 1.123,56
HH2C 35 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 165 16,46 1.103,56
HH2C 36 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 160 15,89 1.065,04
HH2C 37 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 150 15,74 1.055,04
HH2C 39 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 150 15,74 1.055,04
                     
HH2C 2 12 57,83 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 180 18,11 1.047,45
HH2C 5 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 160 18,06 1.377,65
HH2C 6 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 155 18,00 1.372,65
HH2C 8 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 190 18,46 1.407,65
HH2C 10 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 190 18,46 1.407,65
HH2C 11 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 190 18,46 1.407,65
HH2C 12 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 190 18,46 1.407,65
HH2C 12A 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 190 17,94 1.368,37
HH2C 14 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 165 18,13 1.382,65
HH2C 16 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 170 18,19 1.387,65
HH2C 23 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 210 17,69 1.349,09
HH2C 27 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 165 17,10 1.304,09
HH2C 28 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 155 16,97 1.294,09
HH2C 31 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 175 16,71 1.274,81
HH2C 35 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 180 16,78 1.279,81
HH2C 36 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 165 16,07 1.225,53
HH2C 37 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 135 15,68 1.195,53
HH2C 38 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 145 15,81 1.205,53
HH2C 39 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 140 15,74 1.200,53
                     
HH2C 5 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 20% 160 18,38 1.021,65
HH2C 7 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 20% 190 18,92 1.051,65
HH2C 10 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 20% 185 18,83 1.046,65
HH2C 14 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 20% 195 19,01 1.056,65
HH2C 15 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 20% 185 18,83 1.046,65
HH2C 16 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 20% 205 19,19 1.066,65
HH2C 17 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 20% 200 18,60 1.033,85
HH2C 18 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 20% 205 18,69 1.038,85
HH2C 19 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 20% 195 18,51 1.028,85
HH2C 20 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 20% 210 18,78 1.043,85
HH2C 21 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 20% 220 18,46 1.026,06
HH2C 22 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 20% 210 18,28 1.016,06
HH2C 23 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 20% 200 18,10 1.006,06
HH2C 24 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 20% 180 17,74 986,06
HH2C 25 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 20% 195 18,01 1.001,06
HH2C 26 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 20% 195 18,01 1.001,06
HH2C 27 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 20% 210 18,28 1.016,06
HH2C 29 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 20% 210 17,78 988,26
HH2C 31 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 20% 210 17,78 988,26
HH2C 34 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 20% 185 17,33 963,26
HH2C 35 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 20% 220 17,96 998,26
HH2C 36 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 20% 210 17,28 960,47
HH2C 37 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 20% 175 16,65 925,47
HH2C 39 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 20% 180 16,74 930,47
HH2C Pent 14 37,21 Tây Bắc Tây Nam 13 20% 155 17,17 638,73
                     
HH2C 5 16 44,95 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 80 17,28 776,73
HH2C 7 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 100 17,70 804,94
HH2C 9 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 100 17,70 804,94
HH2C 11 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 100 17,70 804,94
HH2C 14 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 100 17,70 804,94
HH2C 15 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 110 17,92 814,94
HH2C 16 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 98 17,65 802,94
HH2C 18 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 105 17,31 787,20
HH2C 20 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 105 17,31 787,20
HH2C 21 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 115 17,03 774,46
HH2C 22 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 115 17,03 774,46
HH2C 25 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 110 16,92 769,46
HH2C 28 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 105 16,81 764,46
HH2C 31 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 95 16,09 731,72
HH2C 35 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 95 16,09 731,72
HH2C 39 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 90 15,48 703,98
HH2C 40 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 90 15,48 703,98
HH2C pent 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 13 20% 20 13,44 611,24
                     
HH2C 6 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 95 17,59 799,94
HH2C 11 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 110 17,92 814,94
HH2C 12 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 100 17,70 804,94
HH2C 14 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 100 17,70 804,94
HH2C 16 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 98 17,65 802,94
HH2C 18 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 105 17,31 787,20
HH2C 20 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 105 17,31 787,20
HH2C 23 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 110 16,92 769,46
HH2C 24 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 100 16,70 759,46
HH2C 28 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 105 16,81 764,46
HH2C 31 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 95 16,09 731,72
HH2C 35 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 105 16,31 741,72
HH2C 39 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 85 15,37 698,98
HH2C 40 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 85 15,37 698,98
HH2C pent 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13 20% 30 13,66 621,24
                     
HH2C 6 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 185 18,83 1.046,65
HH2C 8 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 190 18,92 1.051,65
HH2C 10 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 185 18,83 1.046,65
HH2C 11 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 205 19,19 1.066,65
HH2C 12 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 210 19,28 1.071,65
HH2C 12A 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 195 18,51 1.028,85
HH2C 15 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 185 18,83 1.046,65
HH2C 16 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 205 19,19 1.066,65
HH2C 17 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 200 18,60 1.033,85
HH2C 18 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 210 18,78 1.043,85
HH2C 20 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 210 18,78 1.043,85
HH2C 23 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 20% 210 18,28 1.016,06
HH2C 26 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 20% 210 18,28 1.016,06
HH2C 27 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 20% 210 18,28 1.016,06
HH2C 28 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 20% 230 18,64 1.036,06
HH2C 29 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 210 17,78 988,26
HH2C 30 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 200 17,60 978,26
HH2C 31 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 210 17,78 988,26
HH2C 33 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 205 17,69 983,26
HH2C 34 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 185 17,33 963,26
HH2C 35 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 185 17,33 963,26
HH2C 36 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 20% 210 17,28 960,47
HH2C 37 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 20% 175 16,65 925,47
HH2C 38 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 20% 180 16,74 930,47
                     
HH2C 4 22 75,24 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 185 17,46 1.313,60
HH2C 6 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 290 19,77 1.507,65
HH2C 7 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 290 19,77 1.507,65
HH2C 11 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 290 19,77 1.507,65
HH2C 12 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 305 19,96 1.522,65
HH2C 12A 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 275 19,06 1.453,37
HH2C 14 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 280 19,64 1.497,65
HH2C 15 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 255 19,31 1.472,65
HH2C 16 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 305 19,96 1.522,65
HH2C 19 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 260 18,86 1.438,37
HH2C 23 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 20% 270 18,48 1.409,09
HH2C 24 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 20% 250 17,67 1.347,91
HH2C 25 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 20% 255 17,74 1.352,91
HH2C 27 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 20% 265 17,87 1.362,91
HH2C 28 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 20% TT #VALUE! #VALUE!
HH2C 29 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 295 14,42 1.394,81
HH2C 30 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 260 14,42 1.359,81
HH2C 31 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 260 14,42 1.359,81
HH2C 33 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 255 14,42 1.354,81
HH2C 34 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 250 14,42 1.349,81
HH2C 35 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 235 14,42 1.334,81
HH2C 36 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 255 17,25 1.315,53
HH2C 38 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 235 16,99 1.295,53
HH2C 39 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 210 13,91 1.270,53
                     
HH2C 3 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 225 18,36 1.230,60
HH2C 4 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 225 18,36 1.230,60
HH2C 5 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 230 18,93 1.269,12
HH2C 7 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 250 19,23 1.289,12
HH2C 12 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 245 19,15 1.284,12
HH2C 14 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 245 19,15 1.284,12
HH2C 16 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 240 19,08 1.279,12
HH2C 21 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 255 18,30 1.227,08
HH2C 23 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 250 18,23 1.222,08
HH2C 25 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 240 18,08 1.212,08
HH2C 28 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 230 17,93 1.202,08
HH2C 30 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 230 17,43 1.168,56
HH2C 31 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 250 17,73 1.188,56
HH2C 33 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 240 17,58 1.178,56
HH2C 34 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 220 17,28 1.158,56
HH2C 39 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 170 16,04 1.075,04
                     
HH2C 3 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 215 18,28 1.197,80
HH2C 4 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 225 18,43 1.207,80
HH2C 5 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 215 18,78 1.230,56
HH2C 7 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 255 19,39 1.270,56
HH2C 9 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 245 19,24 1.260,56
HH2C 10 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 230 19,01 1.245,56
HH2C 11 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 250 19,32 1.265,56
HH2C 12 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 255 19,39 1.270,56
HH2C 12A 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 240 18,66 1.222,80
HH2C 14 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 230 19,01 1.245,56
HH2C 16 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 240 19,16 1.255,56
HH2C 17 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 250 18,82 1.232,80
HH2C 20 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 260 18,97 1.242,80
HH2C 21 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 255 18,39 1.205,04
HH2C 23 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 260 18,47 1.210,04
HH2C 24 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 250 18,32 1.200,04
HH2C 27 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 260 18,47 1.210,04
HH2C 29 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 250 17,82 1.167,28
HH2C 32 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 245 17,74 1.162,28
HH2C 33 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 235 17,59 1.152,28
HH2C 34 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 220 17,36 1.137,28
HH2C 35 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 200 17,05 1.117,28
HH2C 36 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 210 16,71 1.094,52
HH2C 39 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 165 16,02 1.049,52
HH2C 40 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 170 16,09 1.054,52
                     
HH2C 3 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 215 18,28 1.197,80
HH2C 4 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 225 18,43 1.207,80
HH2C 5 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 215 18,78 1.230,56
HH2C 6 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 255 19,39 1.270,56
HH2C 7 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 250 19,32 1.265,56
HH2C 9 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 245 19,24 1.260,56
HH2C 11 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 230 19,01 1.245,56
HH2C 12 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 245 19,24 1.260,56
HH2C 14 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 230 19,01 1.245,56
HH2C 16 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 240 19,16 1.255,56
HH2C 17 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 245 18,74 1.227,80
HH2C 18 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 240 18,66 1.222,80
HH2C 19 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 230 18,51 1.212,80
HH2C 20 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 240 18,66 1.222,80
HH2C 23 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 260 18,47 1.210,04
HH2C 24 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 250 18,32 1.200,04
HH2C 27 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 240 18,16 1.190,04
HH2C 29 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 265 18,04 1.182,28
HH2C 30 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 240 17,66 1.157,28
HH2C 31 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 225 17,43 1.142,28
HH2C 32 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 245 17,74 1.162,28
HH2C 35 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 230 17,51 1.147,28
HH2C 36 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 210 16,71 1.094,52
HH2C 37 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 180 16,25 1.064,52
HH2C 38 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 185 16,32 1.069,52
HH2C 39 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 165 16,02 1.049,52
HH2C pent 28 44,84 Đông Bắc Tây Nam 13 20% 230 18,13 812,92
                     
HH2C 3 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 225 18,36 1.230,60
HH2C 4 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 230 18,43 1.235,60
HH2C 5 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 210 18,63 1.249,12
HH2C 7 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 250 19,23 1.289,12
HH2C 8 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 255 19,30 1.294,12
HH2C 14 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 235 19,01 1.274,12
HH2C 16 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 240 19,08 1.279,12
HH2C 17 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 260 18,88 1.265,60
HH2C 19 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 240 18,58 1.245,60
HH2C 23 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 250 18,23 1.222,08
HH2C 24 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 260 18,38 1.232,08
HH2C 27 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 260 18,38 1.232,08
HH2C 29 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 265 17,95 1.203,56
HH2C 31 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 250 17,73 1.188,56
HH2C 32 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 235 17,51 1.173,56
HH2C 34 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 220 17,28 1.158,56
HH2C 36 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 215 16,71 1.120,04
HH2C 37 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 195 16,41 1.100,04
HH2C 38 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 195 16,41 1.100,04
HH2C 39 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 170 16,04 1.075,04
                     
HH2C 4 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 265 18,92 1.443,37
HH2C 12 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 320 20,16 1.537,65
HH2C 14 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 285 19,70 1.502,65
HH2C 15 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 300 19,90 1.517,65
HH2C 16 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 300 19,90 1.517,65
HH2C 18 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 300 19,38 1.478,37
HH2C 20 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 300 19,38 1.478,37
HH2C 22 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 20% 305 18,93 1.444,09
HH2C 23 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 20% 290 18,74 1.429,09
HH2C 25 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 20% 320 19,13 1.459,09
HH2C 27 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 20% 315 19,07 1.454,09
HH2C 28 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 20% 350 19,52 1.489,09
HH2C 30 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 290 18,22 1.389,81
HH2C 32 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% TT #VALUE! #VALUE!
HH2C 33 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 250 17,70 1.349,81
HH2C 36 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 275 17,51 1.335,53
HH2C 37 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 250 17,18 1.310,53
HH2C 39 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 230 16,92 1.290,53
                     
HH2C 4 34 48,98 Đông Nam Đông Bắc 15 20% 205 19,19 939,70
HH2C 5 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 230 19,64 1.091,65
HH2C 10 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 240 19,82 1.101,65
HH2C 11 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 230 19,64 1.091,65
HH2C 12A 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15 20% 235 19,23 1.068,85
HH2C 14 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 240 19,82 1.101,65
HH2C 15 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 225 19,55 1.086,65
HH2C 16 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 240 19,82 1.101,65
HH2C 20 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15 20% 245 19,41 1.078,85
HH2C 26 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 20% 255 19,09 1.061,06
HH2C 28 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 20% 245 18,91 1.051,06
HH2C 29 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 20% 250 18,50 1.028,26
HH2C 30 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 20% 235 18,23 1.013,26
HH2C 32 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 20% 225 18,05 1.003,26
HH2C 33 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 20% 230 18,14 1.008,26
HH2C 34 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 20% 240 18,32 1.018,26
HH2C 35 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 20% 250 18,50 1.028,26
HH2C 36 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 20% 225 17,55 975,47
HH2C 37 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 20% 215 17,37 965,47
HH2C pent 34 37,21 Đông Nam Đông Bắc 13 20% 190 18,11 673,73
                     
HH2C 3 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 110 17,31 824,30
HH2C 8 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 130 18,23 868,11
HH2C 9 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 120 18,02 858,11
HH2C 11 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 120 18,02 858,11
HH2C 12A 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 110 17,31 824,30
HH2C 14 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 120 18,02 858,11
HH2C 15 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 120 18,02 858,11
HH2C 16 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 120 18,02 858,11
HH2C 17 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 120 18,02 858,11
HH2C 19 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 130 17,73 844,30
HH2C 21 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 120 17,02 810,49
HH2C 24 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 120 17,02 810,49
HH2C 26 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 130 17,23 820,49
HH2C 27 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 120 17,02 810,49
HH2C 28 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 120 17,02 810,49
HH2C 30 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 130 16,73 796,68
HH2C 31 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 120 16,52 786,68
HH2C 33 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 120 16,52 786,68
HH2C 36 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 120 16,02 762,87
HH2C 38 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 110 15,81 752,87
HH2C 40 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 85 15,28 727,87
HH2C pent 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 13 20% 20 13,42 639,06
                     
HH2C 4 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 110 17,40 797,60
HH2C 5 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 110 17,90 820,52
HH2C 6 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 120 18,12 830,52
HH2C 7 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 120 18,12 830,52
HH2C 9 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 120 18,12 830,52
HH2C 10 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 120 18,12 830,52
HH2C 11 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 110 17,90 820,52
HH2C 12A 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 110 17,40 797,60
HH2C 14 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 120 18,12 830,52
HH2C 15 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 120 18,12 830,52
HH2C 19 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 125 17,73 812,60
HH2C 24 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 110 16,90 774,68
HH2C 26 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 130 17,34 794,68
HH2C 27 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 120 17,12 784,68
HH2C 28 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 110 16,90 774,68
HH2C 31 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 120 16,62 761,76
HH2C 32 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 115 16,51 756,76
HH2C 33 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 120 16,62 761,76
HH2C 34 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 120 16,62 761,76
HH2C 35 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 115 16,51 756,76
HH2C 36 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 120 16,12 738,84
HH2C 38 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 120 16,12 738,84
                     
HH2C 3 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 20% 215 18,87 1.048,85
HH2C 4 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 20% 205 18,69 1.038,85
HH2C 5 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 215 19,37 1.076,65
HH2C 6 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 230 19,64 1.091,65
HH2C 9 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 230 19,64 1.091,65
HH2C 11 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 230 19,64 1.091,65
HH2C 12A 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 20% 230 19,14 1.063,85
HH2C 14 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 230 19,64 1.091,65
HH2C 15 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 255 20,09 1.116,65
HH2C 16 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 240 19,82 1.101,65
HH2C 17 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 20% 245 19,41 1.078,85
HH2C 19 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 20% 240 19,32 1.073,85
HH2C 20 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 20% 235 19,23 1.068,85
HH2C 23 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 20% 260 19,18 1.066,06
HH2C 26 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 20% 255 19,09 1.061,06
HH2C 27 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 20% 240 18,82 1.046,06
HH2C 28 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 20% 245 18,91 1.051,06
HH2C 29 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14 20% 250 18,50 1.028,26
HH2C 30 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14 20% 235 18,23 1.013,26
HH2C 33 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14 20% 240 18,32 1.018,26
HH2C 35 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14 20% 200 17,60 978,26
HH2C 38 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 225 17,55 975,47
HH2C 39 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 190 16,92 940,47
                     
HH2C 4 42 58,87 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 160 17,72 1.043,05
                     
HH2C 4 44 53,24 Đông nam Tây Nam 15 20% 110 17,07 908,60
HH2C 5 44 53,24 Đông nam Tây Nam 15,5 20% 120 17,75 945,22
                     
HH2C 3 48 58,87 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 250 19,70 1.159,54
HH2C 4 48 58,87 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 250 19,70 1.159,54
HH2C 5 48 58,87 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 235 19,96 1.174,86
                     
HH2C kiot 4 31,36 Đông Bắc Đông Bắc 30 20% 1.45 76,24 2.390,80
HH2C kiot 14 31,01 Đông Bắc Đông Bắc 30 20% 1.45 76,76 2.380,30
HH2C kiot 16 39,83 Đông Bắc ô góc Đông Bắc 30,3 20% 1.7 72,98 2.906,85
HH2C kiot 32 52,3 Tây Nam Tây Nam 28 20% 1.2 50,94 2.664,40
HH2C kiot 38 31,85 Tây Nam Tây Nam 28 20% 880 55,63 1.771,80

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Chuyên Mua - Bán căn hộ Chung cư VP, HH Linh Đàm. Hỗ trợ thủ tục pháp lỹ! 0 (m2) Thỏa thuận 28/02/2019 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0909 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 57656
Lượng truy cập: 54657315
ĐẦU TRANG